Вступ

Індивідуальний план - інструкція для учнів:
1. Ознайомитесь з темою і проблемою квесту.

2. Виберіть одну із запропонованих ролей (вкладка Ролі). Учні, які виступають в одній і тій же ролі, до етапу підготовки звіту можуть виконувати завдання індивідуально або відразу приступити до роботи в мікрогруп. Кожна мікрогрупах повинна відповідати на головне питання веб-квесту:

   - У чому проявляються небезпеки мережі Інтернет і що означає безпечний інтернет?

3. Ознайомтеся з завданнями своєї ролі (вкладка Завдання).
4. Вивчіть список ресурсів (вкладка Джерела).
5. Складіть план пошуку інформації за своєю роллю.
6. Дослідіть інформаційні ресурси за своєю роллю.
7. Оформіть звіт у вигляді мультимедійної презентації, веб-сайту або буклету.
8. Познайомтеся з критеріями оцінки вашого звіту, в залежності від обраної форми представлення (вкладка Критерії оцінки)
9. Обговоріть результати роботи в мікрогруп.
 10. Подготовьтес до захисту веб-квесту.
Comments