Веб-квест "Безпечний інтернет"

Правила роботи над веб-квестом
Для проходження веб-квесту клас необхідно розбити на команди по 3 людини і вибрати для кожної команди відповідну роль. Всі члени команди повинні допомагати один одному.

У кожній ролі є свої завдання, які буде необхідно виконати і представити звіт про виконану роботу в зазначеному в завданнях вигляді.

Завдання веб-квесту є окремі блоки питань і переліки адрес Інтернет, де можна отримати необхідну інформацію. Питання сформульовані так, щоб при відвідуванні сайту учень був змушений провести відбір матеріалу, виділивши головне з тією інформацією, яку він знаходить.

Після завершення роботи над квестом проводиться публічний захист робіт (звіт) у вигляді презентації. З кожної команди будуть виступати по одному учаснику. Основні критерії публічного звіту: розуміння завдання, достовірність використовуваної інформації, творчий підхід (дизайн оформлення звіту квесту і технічне виконання).