МАН‎ > ‎

Титульний аркуш

Міністерство освіти і науки України

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ і НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ міськОЇ РАДИ

(київської міської державної адміністрації)

КИЇВСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

(КИЇВСЬКА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК )

 

  

відділення

секція

базова дисципліна

 

 

 

(Назва РОБОТИ)

 

 

РОБОТУ ВИКОНАВ:

статус у МАН

(слухач, кандидат,дійсний член МАН)

прізвище, ім’я, по батькові

повна дата народження

( наприклад: 12 червня 1995 р.)

учень (учениця) класу

(наприклад: 9 клас, 10 клас, 11 клас, а не 23-Д група)

назва навчального закладу, район

домашня адреса

контактні телефони (домашній та мобільний), адреса електронної пошти

науковий керівник (прізвище, ім`я по батькові (повністю), наукове звання, місце роботи, посада та контактні телефони)

педагогічний керівник (прізвище, ім`я по батькові (повністю), наукове звання, місце роботи, посада та контактні телефони)

 


 

 

КИЇВ – 20__

Comments